Rolul managementului resurselor umane în organizații

Managerii de resurse umane supraveghează cea mai importantă componentă a unei afaceri de succes - o forță de muncă productivă și înfloritoare. Acest lucru necesită privirea oamenilor ca active umane, nu costuri pentru organizație. Ca și în cazul oricărui alt activ, o forță de muncă talentată poate fi utilizată strategic pentru a adăuga valoare unei organizații.

Rolul strategic al MRU

Echipa de management a resurselor umane sugerează echipei de management cum să gestioneze strategic oamenii ca resurse de afaceri. Aceasta include recrutarea și angajarea angajaților cu seturi de competențe specifice pentru a îndeplini obiectivele actuale și viitoare ale companiei, coordonarea beneficiilor angajaților și sugerarea unor strategii de formare și dezvoltare a angajaților. În acest fel, profesioniștii în resurse umane sunt consultanți, nu lucrători într-o funcție de afaceri izolată; ei sfătuiesc managerii cu privire la multe aspecte legate de angajați și modul în care aceștia ajută organizația să își atingă obiectivele.

Dezvoltarea abilităților pentru viitor

La toate nivelurile organizației, managerii și profesioniștii în resurse umane lucrează împreună pentru a dezvolta abilitățile angajaților. De exemplu, profesioniștii în resurse umane îi sfătuiesc pe manageri și supraveghetori să atribuie angajaților diferite roluri în organizație, ajutând astfel organizația să se adapteze cu succes mediului său. Într-o organizație flexibilă, angajații sunt transferați la diferite funcții de afaceri pe baza priorităților de afaceri și a preferințelor angajaților.

Construirea loialității și angajamentului

Profesioniștii în resurse umane sugerează, de asemenea, strategii pentru creșterea angajamentului angajaților față de organizație. Acest lucru începe cu utilizarea procesului de recrutare sau potrivirea angajaților cu pozițiile potrivite în funcție de calificările lor. Odată angajați, angajații trebuie să se angajeze în slujbele lor și să se simtă provocați pe tot parcursul anului de către managerul lor.

Construirea unei conducte de talente

O echipă HRM ajută o afacere să dezvolte un avantaj competitiv, care implică dezvoltarea capacității companiei, astfel încât să poată oferi clienților săi un set unic de bunuri sau servicii. Pentru a construi o resursă umană eficientă, companiile private concurează între ele într-un „război pentru talente”. Nu este vorba doar de angajarea de talente; acest joc este despre menținerea oamenilor și ajutarea lor să crească și să rămână angajată pe termen lung.

Rămâneți actual și competitiv

Gestionarea resurselor umane necesită o planificare strategică pentru a răspunde nu numai nevoilor în schimbare ale unui angajator, ci și unei piețe a muncii competitive în continuă schimbare. Pachetele de beneficii pentru angajați trebuie să fie evaluate în permanență pentru costuri pentru angajator. Modificarea pachetelor oferă, de asemenea, o oportunitate de a crește reținerea angajaților prin adăugarea de zile de vacanță, aranjamente de lucru flexibile sau îmbunătățiri ale planului de pensionare. De exemplu, în ultimii ani, mulți profesioniști în resurse umane au supravegheat adăugarea de componente de sănătate preventive la planurile tradiționale de sănătate, atât pentru recrutarea de locuri de muncă, cât și pentru eforturile de păstrare.