Top 10 probleme legate de diversitate la locul de muncă

O concepție greșită obișnuită este că sintagma „diversitate la locul de muncă” definește îndeplinirea anumitor cote din categoriile de rasă sau sex ale angajaților. De fapt, „diversitatea” în ceea ce privește resursele umane este un mod de gândire și de operare care încurajează o perspectivă complet nouă și pozitivă în rândul colegilor de muncă. Diversitatea în mediul de lucru promovează acceptarea, respectul și munca în echipă. Companiile care depășesc anumite probleme legate de diversitate ating adesea o productivitate, un profit și un moral al companiei mai mari.

Respect la locul de muncă

Componenta cheie în realizarea unui loc de muncă diversificat favorabil este stabilirea muncii în echipă și a respectului reciproc în rândul membrilor personalului. Acceptarea diferențelor individuale este esențială în crearea unui mediu de lucru copacetic și productiv. Acceptarea duce la respect și, în cele din urmă, la oportunități.

Conflict între angajați

Când prejudecățile, rasismul, discriminarea și lipsa de respect se strecoară într-un mediu de lucru, conflictul între angajați devine inevitabil. Dacă nu se distinge, o astfel de animozitate la locul de muncă poate deveni explozivă sau chiar violentă. Întreprinderile care oferă un mediu de lucru diversificat și asigură o pregătire suficientă pentru diversitate reduc adesea sau elimină astfel de evenimente.

Acceptarea stilului de viață alternativ

Deși viața personală nu ar trebui să afecteze de obicei performanța lor la locul de muncă, acceptarea stilului de viață este uneori o problemă la locul de muncă. Din păcate, chiar dacă mulți angajatori oferă acum beneficii extinse „partenerilor alternativi de viață”, uneori lucrătorii homosexuali și lesbieni experimentează nerespectarea și discriminarea din partea colegilor de muncă. Un astfel de comportament duce la o atmosferă de lucru incomodă și la o productivitate redusă.

Diferențe etnice și culturale

Din păcate, unii indivizi găzduiesc prejudecăți nedrepte împotriva oamenilor de culori, culturi, etnie sau religie diferite de ale lor. O astfel de prejudecată nu trebuie tolerată la locul de muncă - cu atât mai puțin oriunde - și trebuie tratată într-un mod ferm și prompt. Politicile ferme ale companiei și instruirea adecvată ajută la consolidarea acceptării și respectului în rândul unui corp de angajați bine diversificat.

Diversitatea de gen la locul de muncă

Una dintre cele mai vechi și mai frecvente probleme de diversitate la locul de muncă este subiectul „bărbați vs. femei”. De-a lungul anilor, un nou element în disputele privind egalitatea de remunerare și șanse este angajatul transgender. Unele corporații au probleme în a face față faptului că un bărbat îmbrăcat în femei sau o femeie aflată în stadiile de „a deveni bărbat” poate avea performanțe la fel de bune la locul de muncă realizat ca și cele din rolurile tradiționale de gen.

Prevenirea hărțuirii și eliminarea discriminării

Hărțuirea poate fi uneori o problemă într-un mediu de lucru diversificat, dar nu trebuie tolerată absolut niciodată. Recunoașterea hărțuirii este esențială în prevenirea și eliminarea discriminării de la locul de muncă. Chiar și cel mai mic comentariu făcut în glumă poate fi considerat hărțuire dacă există - chiar și vag de la distanță - orice conotație rasială, sexuală sau discriminatorie. De exemplu, „Iubesc femeile asiatice” sau „Ar fi trebuit să angajăm un bărbat”.

Comunicarea între angajați

Chiar și atunci când nu există prejudecăți în rândul angajaților, un loc de muncă diversificat poate cauza anumite probleme de comunicare. Angajarea imigranților care vorbesc puțin sau deloc engleză poate reduce productivitatea prin crearea unei bariere de comunicare între membrii echipei. Angajarea unei forme de formare în comunicare și angajarea de lucrători suficient de bilingvi contribuie la încurajarea și îmbunătățirea interacțiunii personalului.

Intervalele de vârstă și lacunele de generație

În corporațiile diversificate mai mari, personalul este adesea format din lucrători cu vârste cuprinse între adolescenți și vârstnici. Inevitabil, decalajele de generație pot deveni o problemă, iar diferențele de vârstă pot declanșa „clici” și separarea companiei ca unitate. Reducerea decalajului între mai multe generații de lucrători poate deveni uneori o problemă pentru angajatorii care încearcă să stabilească munca în echipă.

Dizabilități și nevoile lucrătorilor

Din păcate, lucrătorii cu handicap mental sau fizic se confruntă uneori cu un comportament discriminatoriu din partea colegilor de muncă insensibili. În unele cazuri, angajatorii ignoră inocent nevoile lucrătorilor cu handicap, cum ar fi rampele sau echipamentele pentru nevoi speciale. Crearea unui mediu de lucru echitabil și confortabil pentru angajații cu dizabilități este importantă într-un loc de muncă diversificat.

Coerența în instruire și practici

Pregătirea și practicile privind diversitatea nu sunt doar un curs sau un examen pe care îl iau angajații. Coerența și o practică zilnică a politicilor de comportament ale companiei sunt esențiale în modelarea unui loc de muncă pozitiv și productiv.